تهیه اشتراک

اشتراک طلایی

امکان نمایش چندین عکس در آگهی

اطلاعات تماس

معرفی کامل در توضیحات متنی

لوکیشن روی نقشه‌ی گوگل

درج ویدیوی معرفی بیزینس در وبسایت

امکان تغییر مطالب و به روز رسانی تا چهار بار در ماه

نمایش تصویر 360 درجه از فضای فروشگاه یا محیط بیزینس

هزینه: 500 دلار

(یک ماهه)

اشتراک طلایی

امکان نمایش چندین عکس در آگهی

اطلاعات تماس

معرفی کامل در توضیحات متنی

لوکیشن روی نقشه‌ی گوگل

درج ویدیوی معرفی بیزینس در وبسایت

امکان تغییر مطالب و به روز رسانی تا چهار بار در ماه

نمایش تصویر 360 درجه از فضای فروشگاه یا محیط بیزینس

هزینه: 500 دلار

(یک ماهه)

اشتراک طلایی

امکان نمایش چندین عکس در آگهی

اطلاعات تماس

معرفی کامل در توضیحات متنی

لوکیشن روی نقشه‌ی گوگل

درج ویدیوی معرفی بیزینس در وبسایت

امکان تغییر مطالب و به روز رسانی تا چهار بار در ماه

نمایش تصویر 360 درجه از فضای فروشگاه یا محیط بیزینس

هزینه: 500 دلار

(یک ماهه)